Uddannelser

Uddannelser2018-02-06T15:44:27+00:00

Basis massagekursus.

Lær at massere på en professionel måde under sydens sol og varme. Du bliver undervist af danske undervisere; fysioterapeuter, sygeplejersker samt erfarne massageterapeuter i hyggelige og smukke omgivelser i det sydlige Andalusien.

Basiskurset er et omfangsrigt og inspirerende massagekursus, hvor du lærer at give en rigtig god massage.

Varighed: 1 uge: 60 undervisningstimer.

Du lærer
Du lærer klassiske massageteknikker og om korrekte arbejdsstillinger, som skåner dine hænder og led. Du bliver præsenteret for en række effektive greb og teknikker, således at du udvikler viden og færdigheder, der gør dig i stand til at udføre en hel kropsmassage af høj kvalitet.

Udover at du lærer at give en kvalitetsmassage, lægger vi vægt på, at du får et indblik i massagens mange facetter og befordrende virkning på vores velbefindende.Vores undervisning foregår altid i en glædesfyldt atmosfære på en seriøs og samtidig afslappet måde.

Massageform
Den massageform vi arbejder med, kombinerer lange glidende strøg og bevægelser med en mere specifik bearbejdning og dybdegående behandling af musklerne. En harmonisk og effektiv massage, som giver en behagelig følelse af velvære og som har en forebyggende effekt på en lang række problemstillinger i vores bevægeapparat.
For at udbygge forståelsen for massagen lærer du også om kroppens opbygning og funktion – grundlæggende anatomi.
Grundkurset henvender sig til
Kurset er velegnet for alle, som har lyst til at lære massagekunsten at kende. Såvel nybegyndere som mere erfarne massører, der ønsker at udvide deres færdigheder er velkomne:

 • dig, som gerne vil lære at give en behagelig velværemassage
 • par, som gerne vil berige hinanden med en herlig kropsmassage
 • dig, som gerne vil deltage i et kursus, hvor det meste af undervisningstiden bruges på at lære massagehåndværket og mindre på teorien.
 • dig, som vil tage et kort, men effektivt massagekursus
 • dig, som skal fortsætte med den Manuelle Massageterapeut Uddannelse.
 • dig som mangler et kursus i anden alternativ behandling end din egen behandler uddannelse for at kunne opnå RAB godkendelse, eller momsfritagelse.

Massage Basiskursus er en forudsætning for dem, som vil tage den omfattende Manuelle MassageterapeutUddannelse.

Pris: 7450 kr

 

 

 

 

 

 

Manuel massageterapeut-uddannelsen:

 

En spændende og meget grundig massøruddannelse af international standard, som sikrer, at du bliver en effektiv og kompetent behandler.

 

Behandlingsformen:

Behandlingsformen bygger på et solidt kendskab til anatomi, fysiologi og et mix af de mange behandlingsmetoder indenfor bløddelsbehandling.

De massageformer vi arbejder med, er en kombination af mange forskellige traditionelle og nye evidensbaserede teknikker, som både indeholder den behagelige form med lange glidende strøg ogen mere specifik bearbejdning med dybdegående behandling af musklerne. Vi arbejder med led frigørelse og med både stimulering og afspænding af musklerne. Vejrtrækningen og udstrækning er også vigtige elementer i behandlingen.  Vi integrerer behandlingsteknikkerne i et massage-flow, som har en både effektfuld og harmonisk virkning.

 

 

Det lærer du på uddannelsen:

Du får en af de mest helstøbte massageuddannelser, hvor alle aspekter er inkluderet. På uddannelsen lærer du om kroppens struktur og funktion. Du lærer at give både afspændingsmassage og avanceret massageterapi. Du udvikler dit håndværk og lærer at bruge hænderne præcist og effektivt. Du fordyber dig i avanceret massageterapi samt sygdomslære. Du lærer at undersøge en klient, diagnosticere og tilrettelægge en behandlingsstrategi samt at lave en korrekt journalføring.

Du udvikler dig og lærer at være en professionel behandler.

Faglig styrke:

Vi mener, at en uddannelse, hvor der arbejdes med mennesker, skal være bred og dybdegående, da mennesker er forskellige og reagerer forskelligt på forskellige behandlingsformer, og derfor har vi udvalgt og sammensat de bedste behandlingsmetoder til at indgå i en komplet uddannelse. Det betyder bl.a. at du allerede som nyuddannet massageterapeut kan påtage dig specielle behandlingsopgaver.

Hvad kan jeg med denne uddannelse?

Når du har fulgt undervisningen, og bestået samtlige eksamener, vil du kunne åbne din egen praksis da du får en bred indsigt i hvad det vil sige at drive en klinik. Eller du vil kunne søge job hos fysioterapi, og kiropraktor klinikker som hjælpe personale.

Rent formelt betyder det også, at fagene i uddannelsen opfylder kravene for at opnå RAB og momsfritagelse.

Uddannelsen fornyer sig løbende. Vi følger de seneste forskningsresultater inden for massageterapi i ind- og udland, og ajourfører derfor løbende uddannelsens indhold.

 

______________________________________________________________________

 

Uddannelsen består af:

Manuel massageterapeut-uddannelsen

Fysiologi anatomi            200 lektioner.

Sygdomslære                   100 lektioner.

Klinikdrift                               10 lektioner.

Psykologi                               50 lektioner.

Massageformen.            190 lektioner.(primære behandlingsform)

Introduktion til andre behandlingsformer. 50 lektioner.

I alt 600 lektioner: varighed 10 uger

+

Grundkursus –                  60 lektioner 1 uges varighed. (primære behandlingsform)

 

I alt 660 lektioner.

Du kan efter bestået eksamen søge om RAB registrering og momsfritagelse.

RAB. = Registreret Alternativ Behandler
Alternative behandlere som ønsker at benytte titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB), hvis du eksempelvis skal arbejde i en autoriseret klinik kræver visse forsikringsselskaber at du er RAB registreret. Så skal du have en sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt 660 undervisningstimer som beskrevet ovenfor.
Hvordan bliver jeg RAB registreret?
RAB registreringen skal søges igennem en godkendt forening. Dvs. at du skal først blive medlem af en forening for at kunne søge om RAB.

Eksempler på brancheforeninger:
SAB – Sammenslutning af Alternative Behandler,
BFM – Brancheforeningen Fysiurgisk Massører
FRFM – Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører                                            DBF- Dansk behandler forbund.

Disse foreninger foretager RAB registreringsprocedurer.

Hvad med E-learning?
Sundhedsstyrelsen kræver en tilstedeværelse af elever i undervisningstimerne. Da de vil kvalitetssikre de alternative behandlere. Så de har bekendtgjort at maksimum 1/3 del af undervisningen foregår via E learning. Vores uddannelse overholder selfølgelig disse krav.

 

Vores uddannelse opfylder også kravene for momsfritagelse dog skal det siges at det altid er en vurdering fra skats side om de vil give fritagelse, vi bestræber os altid på at imødekomme deres krav. 
Du kan læse om SKATs retningslinjer på SKATs hjemmeside www.skat.dkMassører, som andre alternative behandlere, hører ind under “Anden egentlig sundhedspleje”.

Du kan her læse nogle udvalgte afsnit fra SKATs styresignal om momsfritagelse:

2.1. Uddannelseskrav

Hvis en behandler ikke har en autorisation, så er det en forudsætning for at opfylde uddannelseskravet i relation til en momsfritagelse, at behandleren har gennemgået et uddannelsesforløb bestående af minimum 660 undervisningstimer, hvoraf følgende som minimum skal indgå:

 • Anatomi/fysiologi 200 undervisningstimer
 • Sygdomslære/farmakologi 100 undervisningstimer
 • Den primære behandlingsform 250 undervisningstimer
 • Klinikvejledning/klientbehandling 10 undervisningstimer
 • Øvrig sundhedsfaglig undervisning 100 undervisningstimer

Alle undervisningstimerne skal være relevante for behandling eller forebyggelse af sygdomme. Det betyder, at eksempelvis undervisning i mersalg, salgspsykologi, markedsføring, personlighedsudvikling mv. ikke kan falde ind under ovennævnte kategorier.

Det er endvidere en forudsætning, at alle undervisningstimerne skal være rettet mod det formål, at der opnås et højere fagligt niveau for kursisten. Eksempelvis kan gennemførelsen af det samme kursusmodul på 25 undervisningstimer to gange ikke medregnes med 50 undervisningstimer, men alene 25 undervisningstimer.

2.1.2. Øvrig sundhedsfaglig undervisning

Dette krav skal forstås meget bredt, men undervisningstimerne skal have en vis relevans for den primære behandlingsform. Der kan her være tale om undervisning i psykologi, introduktion til beslægtede behandlingsformer mv.

2.1.4. Eksamen

Er der tale om et uddannelsesforløb på samme uddannelsesinstitution, skal alle større, selvstændige fag afsluttes med en eksamen. I relation til kravet om minimum 660 undervisningstimer betyder det, at der mindst skal afholdes selvstændig eksamen i fagene anatomi/fysiologi, sygdomslære/farmakologi og den primære behandlingsform.

Er der tale om supplerende kurser eller en sammenstykning af forskellige kurser, skal hvert enkelt kursus afsluttes med en eksamen. Omfanget af de afholdte eksamener skal stå i rimeligt forhold til fagets/kursets faglige omfang. Der skal herved foretages en konkret vurdering, hvor det alene er formålet at udelukke tilfælde, hvor eksempelvis et kursus af 3 måneders varighed afsluttes med en simpel afkrydsningstest med 10 spørgsmål.

Alle eksamener skal være bestået.

Medlem af Dansk behandlerforbund
Danske Fysioterapeuter
Registeret Alternativ Behandler
Dansk Sygepleje Raad